Thai | Eng 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ผลิตภัณฑ์ | บริการ | สมัครงาน | ติดต่อเรา
เกี่ยวกับบริษัท
       ความเป็นมาของบริษัท 35 มาร์เก็ตติ้งจำกัด  
     
 

          นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างสูง ทำให้เกิดการลงทุน ทั้งจากภายในประเทศ และต่างประเทศ มีการตั้งสำนักงาน และโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นมา จากความต้องการในการใช้เครื่องอุปกรณ์สำนักงาน ก็มีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว แต่เนื่องจากในช่วงเวลานั้น ถึงแม้จะมีบริษัทฯต่างๆ ที่จำหน่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงานอยู่มากมายก็ตาม แต่ก็มีปัญหาที่ว่า บริษัทส่วนใหญ่ จะมีแต่บุคคลากร ทางด้านการตลาดและการขาย แต่ส่วนของงานบริการหลังการขายนั้น ยังไม่มีใครให้ความสำคัญ เท่า ที่ควร บางแห่งถึงแม้จะมีฝ่ายบริการอยู่บ้าง แต่ก็เป็นการบริการแบบรวมๆ ไม่ได้มีความชำนาญเฉพาะด้าน ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทนั้น มิได้จำหน่ายสินค้าตัวหนึ่ง ตัวใดโดยเฉพาะ แต่จะจำหน่ายรวมทั้งหมด ในส่วนของเครื่องใช้สำนักงาน จึงทำให้ช่างฝ่ายบริการที่มีอยู่ ไม่สามารถให้บริการที่มีประสิทธิภาพได้

          จาก ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ที่จำเป็นต้องใช้เครื่องใช้สำนักงานดังกล่าวข้างต้น เรากลุ่มบุคคลที่ทำงานด้านเทคนิคเกี่ยวกับการให้บริการ หลังการขายมาโดยตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 จึงได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และได้รวมตัวกันก่อตั้ง บริษัท 35 มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ.2530 โดยมีวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายในนโยบายของการทำธุรกิจดังต่อไปนี้

         เราจะคำนึงถึงการให้บริการหลังการขาย มากกว่าที่จะมุ่งทำทุกอย่าง เพียงเพื่อให้ขายสินค้าได้เพียงอย่างเดียว แล้วปล่อยให้เรื่อง บริการหลังการขาย ค่อยมาแก้ปัญหาเอาทีหลัง

เราจะจำหน่ายแต่สินค้า ที่มีคุณภาพและผ่านการตรวจสอบคุณภาพ มาอย่างดีแล้วเท่านั้น

เราจะจำหน่ายแต่สินค้า ที่เรามีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในตัวสินค้าดีแล้ว เท่านั้น

เราจะทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คำขวัญของบริษัท "สินค้าต้องดี และบริการต้องมีคุณภาพ"

 
     
     
     
 
เกี่ยวกับบริษัท
       Product  
   
   
   
   
 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ผลิตภัณฑ์ | บริการ | สมัครงาน | ติดต่อเรา

35 Marketing Co.,Ltd. HOTLINE : 02 877 3500 Email : support@35marketing.com
Copyright © 2002 - 2009 35 Marketing Co.,Ltd. All rights reserved. Design by Thai Evolution Team.