Thai | Eng 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ผลิตภัณฑ์ | บริการ | สมัครงาน | ติดต่อเรา
ผลิตภัณฑ์
       ผลิตภัณฑ์  
     
     
     
 

นาฬิกาตอกบัตรพนักงาน

- ควบคุมและสั่งงานด้วยระบบอีเล็คโทรนิค
- ปฏิทินสิ้นเดือน เปลี่ยนเองอัตโนมัติ รวมทั้งเดือนกุมภาพันธ์ ที่มี 29 วัน
- ช่องตอกบัตรเข้าออก ตอกได้ 6 ช่อง
- เมื่อไฟฟ้าดับ มีแบตเตอรี่สำรองไฟ ตอกบัตรได้ 48 ชั่วโมง

more...

 
       
 

นาฬิกาบันทึกเวลา

- ระบบการทำงาน ง่ายและรวดเร็ว สามารถตั้งให้เครื่องพิมพ์ได้หลากหลายรูปแบบ
- มีระบบสำรองไฟเพื่อจ่ายให้กับโปรแกรมของเครื่องที่ตั้งไว้ หากไฟฟ้าขัดข้อง
- สามารถสั่งให้เครื่องพิมพ์ ชิดซ้าย หรือ ชิดขวาของเอกสารที่ต้องการพิมพ์ก็ได้
- ตำแหน่งของการลำดับเลขเพื่อนับจำนวนของการพิมพ์ สามารถตั้งได้ ตั้งแต่ 1 ถึง 8 หลัก
- บันทึกข้อความพิเศษ สามารถเลือกได้ เช่น FILED, SEND, PAID เป็นต้น

more...

 
       
 

เครื่องทำลายเอกสาร

more...

 
       
 

เครื่องตัดกระดาษ

more...

 
       
 
ผลิตภัณฑ์
       Product  
   
   
   
   
 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ผลิตภัณฑ์ | บริการ | สมัครงาน | ติดต่อเรา

35 Marketing Co.,Ltd. HOTLINE : 02 877 3500 Email : support@35marketing.com
Copyright © 2002 - 2009 35 Marketing Co.,Ltd. All rights reserved. Design by Thai Evolution Team.