Thai | Eng 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ผลิตภัณฑ์ | บริการ | สมัครงาน | ติดต่อเรา
       ผลิตภัณฑ์  
     
   
     
 

เครื่องบันทึกเวลา สำหรับ เอกสารทั่วไป บัตรจอดรถ และอื่นๆ

      ออกแบบมาเพื่อ ให้ใช้งานได้กับทุกรูปแบบของธุรกิจ ใช้งานง่าย สามารถตั้งจำนวนนับ ของการพิมพ์ในแต่ละวันว่า พิมพ์ไปจำนวนเท่าใดได้ และยังมีคุณสมบัติอีกมากมาย ดังนี้

 1. ระบบการทำงาน ง่ายและรวดเร็ว สามารถตั้งให้เครื่องพิมพ์ได้หลากหลายรูปแบบ
 2. มีระบบสำรองไฟเพื่อจ่ายให้กับโปรแกรมของเครื่องที่ตั้งไว้ หากไฟฟ้าขัดข้อง
  ไม่จำเป็นตัอง ตั้งโปรแกรมใหม่ เครื่องจะทำการเซ็ตโปรแกรมเองอัตโนมัติ
 3. การปรับปฏิทินวันสุดท้ายของแต่ละเดือน จะปรับเองโดยอัตโนมัติ รวมทั้งปีที่เดือน กุมภาพันธ์ มี 29 วัน
 4. สามารถสั่งให้เครื่องพิมพ์ ชิดซ้าย หรือ ชิดขวาของเอกสารที่ต้องการพิมพ์ก็ได้
 5. ช่องสอดกระดาษกว้าง สะดวก และง่ายต่อการพิมพ์
 6. การสั่งพิมพ์สามารถเลือกได้ ทึ้งให้พิมพ์อัตโนมัติทันทีที่สอดกระดาษหรือ ไม่อัตโนมัติ คือพิมพ์ เมื่อกดปุ่มสั่งพิมพ์ หรือ เลือกทั้งสองอย่างก็ได้
 7. ตำแหน่งของการลำดับเลขเพื่อนับจำนวนของการพิมพ์ สามารถตั้งได้ ตั้งแต่ 1 ถึง 8 หลัก
 8. เลือกรูปแบบของการพิมพ์ได้ถึง 29 รูปแบบ ระหว่าง วันที่ เดือน ปี ชั่วโมง นาที วินาที
  ลำดับที่ และ บันทึกพิเศษ
 9. บันทึกข้อความพิเศษ สามารถเลือกได้ เช่น FILED, SEND, PAID เป็นต้น
 10. เลือกเวลาพิมพ์ เป็นแบบ 12 หรือ 24 ชั่วโมงได้
 11. สามารถติดตั้งได้ ทั้งกับผนัง หรือตั้งโต๊ะ
 
       
       รายละเอียดเพิ่มเติม  
       
   
   
       
  คลิกเพื่อกลับไปก่อนหน้านี้  
       
 
       Product  
   
   
   
   
 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ผลิตภัณฑ์ | บริการ | สมัครงาน | ติดต่อเรา

35 Marketing Co.,Ltd. HOTLINE : 02 877 3500 Email : support@35marketing.com
Copyright © 2002 - 2009 35 Marketing Co.,Ltd. All rights reserved. Design by Thai Evolution Team.